املاک ثبت شده- صفحه 20

باغ ویلا 420 متری در ملارد
KH1248
باغ ویلا 420 متری در ملارد
خوشنام و حومه ملارد
 • 420 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 1500 متری
VL1140
باغ ویلا 1500 متری
ویلادشت ملارد
 • 1500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای500متری مهرچین
فروخته شد Q0922
باغ ویلای500متری مهرچین
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای700متری شهریار
فروخته شد Q369
باغ ویلای700متری شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 700 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا در لم اباد
LO817
باغ ویلا در لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای812متری لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 812 متر
 • تماس بگیرید
باغچه4دیواری 522 حصار شالپوش
لم آباد و حومه ملارد
 • 522 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا500متری مهرچین
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغچه1253متری مهرچین
قشلاق و حومه ملارد
 • 1253 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 1200 متری
GH920
باغ ویلا 1200 متری
قشلاق و حومه ملارد
 • 1200 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای1000متری خوشنام
KH1239
باغ ویلای1000متری خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
380 متر زمین داخل بافت
KA191
380 متر زمین داخل بافت
کردامیر و حومه شهریار
 • 380 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا300متری خوشنام
KH1238
باغ ویلا300متری خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 300 متر
 • تماس بگیرید
3000 متر گلرگ
X0332
3000 متر گلرگ
وحیدیه و حومه شهریار
 • 3000 متر
 • تماس بگیرید
500 متر ملاردویلا جنوبی سنددار
MV1078
500 متر ملاردویلا جنوبی سنددار
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای1000متری قلعه فرامرزیه
KH1234
باغ ویلای1000متری قلعه فرامرزیه
خوشنام و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای600متری شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا ۶۵۰متری کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 650 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا500متری خوشنام
KH1235
باغ ویلا500متری خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای1200متری فردیس
KH1236
باغ ویلای1200متری فردیس
فردیس فردیس
 • 1200 متر
 • 31 تا 33 میلیارد
600 متر باغ ویلا با 70 متر بنا قدیمی
MV1077
600 متر باغ ویلا با 70 متر بنا قدیمی
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 600 متر
 • تماس بگیرید