املاک ثبت شده- صفحه 23

باغ ویلای 1000متری شهرک ناز
KH1230
باغ ویلای 1000متری شهرک ناز
شهرک ناز فردیس
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
1600 متری فرارت
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1600 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 1600متری صالح اباد
قشلاق و حومه ملارد
 • 1600 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای زیبا 1000متری لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 1000متری در قشلاق ملارد
GH914
باغ ویلای 1000متری در قشلاق ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • 17 تا 19 میلیارد
باغ ویلا 1200 متری ابراهیم آباد
کردزار و حومه شهریار
 • 1200 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای750 متری فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 750 متر
 • تماس بگیرید
600 متر فردوسیه
X0316
600 متر فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
باغچه500متری باغدشت
وحیدیه و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای1000متری شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
530 متر در فردوسیه
X0314
530 متر در فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 530 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای530متری امام حسین
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 530 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 435متری کردامیر
فروخته شد q190
باغ ویلای 435متری کردامیر
کردامیر و حومه شهریار
 • 435 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 1460 متری شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1460 متر
 • تماس بگیرید
1500 متر در باغدشت
X0313
1500 متر در باغدشت
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1500 متر
 • تماس بگیرید
620 متر باغ ویلا
فروخته شد Q408
620 متر باغ ویلا
وحیدیه و حومه شهریار
 • 620 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا500متری قجر اباد
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 500متری مجموعه قجر اباد
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 500 متری مجموعه قجر اباد
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 1200 متری ابراهیم آباد
کردزار و حومه شهریار
 • 1200 متر
 • تماس بگیرید
1100 مترباغ در کردزار
X0312
1100 مترباغ در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1100 متر
 • تماس بگیرید