املاک ثبت شده- صفحه 49

۶۹۰متر باغ ویلا در ملارد
فروخته شد Q01209
۶۹۰متر باغ ویلا در ملارد
خوشنام و حومه ملارد
 • 690 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 1630 متری در رزکان شهریار
RZ609
باغچه 1630 متری در رزکان شهریار
رزکان و حومه شهریار
 • 1630 متر
 • 5 تا 7 میلیارد
۶۵۰متر باغ ویلا در بیدگنه ملارد
فروخته شد Q890
۶۵۰متر باغ ویلا در بیدگنه ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 650 متر
 • تماس بگیرید
۴۲۰متر باغ ویلا در ملارد
فروخته شد Q889
۴۲۰متر باغ ویلا در ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 420 متر
 • تماس بگیرید
۳۰۰متر باغ خوش قواره با ۷۵متر ویلا در مهرچین
GH987
۲۰۰متر باغچه شهرکی مناسب ساخت در مهرچین
X217
۲۰۰متر باغچه شهرکی مناسب ساخت در مهرچین
قشلاق و حومه ملارد
 • 200 متر
 • 799 تا 801 میلیون
۳۳۰متر باغ با ۸۰متر ویلا در مهرچین
فروخته شد Q986
۳۳۰متر باغ با ۸۰متر ویلا در مهرچین
قشلاق و حومه ملارد
 • 330 متر
 • تماس بگیرید
۲۱۰۰متر باغ با درختای میوه در یبارک
فروخته شد Q0216
۲۱۰۰متر باغ با درختای میوه در یبارک
کردامیر و حومه شهریار
 • 2100 متر
 • تماس بگیرید
باغ خام بدون دیوار در کردزار شهریار
X215
باغ خام بدون دیوار در کردزار شهریار
کردزار و حومه شهریار
 • 800 متر
 • 16 تا 18 میلیارد
باغ خام 1000 متری داخل مجموعه
فروخته شد Q0214
باغ خام 1000 متری داخل مجموعه
کردزار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 700 متری قابل سکونت
KZ211
باغ ویلا 700 متری قابل سکونت
کردزار و حومه شهریار
 • 700 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا داخل بافت ابراهیم اباد
فروخته شد Q345
باغ ویلا داخل بافت ابراهیم اباد
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 810 متر
 • تماس بگیرید
زمین 1000متری بایر چهار دیواری
فروخته شد Q209
زمین 1000متری بایر چهار دیواری
کردامیر و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
500 متری باغ ویلا در کردزار
KZ210
500 متری باغ ویلا در کردزار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 800 متری چهار دیواری در کردامیر شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 800 متر
 • 1 تا 2 میلیارد
1500 متر باغ ویلا در ملارد
فروخته شد Q1051
1500 متر باغ ویلا در ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 1500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 500 متری واقع در قجر اباد شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
۱۰۰۰متر باغ ویلا در ملارد
MV1050
۱۰۰۰متر باغ ویلا در ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 1000 متر
 • 11 تا 13 میلیارد
۱۰۰۰متر باغ ویلا برای سکونت در شهریار
فروخته شد Q550
۱۰۰۰متر باغ ویلا برای سکونت در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 800 متری کردامیر
فروخته شد Q211
باغچه 800 متری کردامیر
کردامیر و حومه شهریار
 • 800 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 750 متری 4دیواری کردزار
فروخته شد Q212
باغچه 750 متری 4دیواری کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 750 متر
 • تماس بگیرید