املاک ثبت شده- صفحه 7

1500 متر در ابراهیم اباد
X0353
1500 متر در ابراهیم اباد
کردزار و حومه شهریار
 • 1500 متر
 • 7 تا 8 میلیارد
باغ ویلا در لم اباد
LO811
باغ ویلا در لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 255 متر
 • 2.5 تا 3.5 میلیارد
باغ ویلا 530 متری با 50 متر بنا کهنز
FE511
باغ ویلا 530 متری با 50 متر بنا کهنز
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 530 متر
 • 2.8 تا 3.8
باغ ویلا ۹۶۰متری مدرن در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 980 متر
 • 12 تا 14 میلیارد
باغ ویلای 650 متری با 180 متر بنا
GH932
باغ ویلای 650 متری با 180 متر بنا
قشلاق و حومه ملارد
 • 650 متر
 • 5.5 تا 6.5 میلیارد
باغ ویلا در لم اباد
LO838
باغ ویلا در لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 420 متر
 • 3 تا 4 میلیارد
باغ ویلا در لم اباد
LO817
باغ ویلا در لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 400 متر
 • 3 تا 4 میلیارد
باغ ویلا در لم اباد
LO832
باغ ویلا در لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 600 متر
 • 5.5 تا 6.5 میلیارد
باغ ویلا در ویلادشت
VL1144
باغ ویلا در ویلادشت
ویلادشت ملارد
 • 1500 متر
 • 6.5 تا 7.5 میلیارد
باغ ویلا در قشلاق
GH928
باغ ویلا در قشلاق
قشلاق و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • 13 تا 15 میلیارد
باغ ویلا در قشلاق
GH910
باغ ویلا در قشلاق
قشلاق و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • 14 تا 16 میلیارد
باغ ویلا زیبا در ویلا دشت
VL1145
باغ ویلا زیبا در ویلا دشت
ویلادشت ملارد
 • 320 متر
 • 14 تا 16 میلیارد
باغ ویلا ۶۰۰متری خوشنام
KH1282
باغ ویلا ۶۰۰متری خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 600 متر
 • 4.5 تا 5.5 میلیارد
باغ ویلا در ویلا دشت
VL1125
باغ ویلا در ویلا دشت
ویلادشت ملارد
 • 1500 متر
 • 13 تا 15 میلیارد
باغ ویلا در ملاردویلا
MV1089
باغ ویلا در ملاردویلا
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 750 متر
 • 11 تا 13 میلیارد
ویلا باغ470 متری سنددا در کردزار
kz0206
ویلا باغ470 متری سنددا در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 470 متر
 • 7تا 8 میلیارد
باغ ویلای 430 متری امام حسین
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 430 متر
 • 5 تا 6 میلیارد
باغ ویلای ۲۴۰۰ متر دوبلکس در شهریار
فردوسیه و حومه شهریار
 • 2400 متر
 • ۶۰ تا ۶۵ میلیارد
۹۰۰ متر باغ ویلادر ملارد ویلای جنوبی
فروخته شد Q1040
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
۹۰۰ متر باغ ویلادر ملارد ویلای جنوبی
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 900 متر
 • ۷تا ۸ میلیارد
۱۰۰۰ متر باغ ویلا با بنای قدیمی در شهریار
ka196
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
۱۰۰۰ متر باغ ویلا با بنای قدیمی در شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • ۹ تا ۱۱ میلیارد
۱۵۰۰ متر باغ ویلا سند ۶دانگ در ملارد
MV1087
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
۱۵۰۰ متر باغ ویلا سند ۶دانگ در ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 1500 متر
 • ۲۱ تا ۲۲ میلیارد