املاک ثبت شده- صفحه 8

300متر 4 دیواری کردزار
X0182
300متر 4 دیواری کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 300 متر
 • تماس بگیرید
باغ 4000متری بهار فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 4000 متر
 • تماس بگیرید
2700 متر باغ در بلوار امام حسین
کردامیر و حومه شهریار
 • 2700 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 1386 متری یوسف اباد صیرفی
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1386 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 800 متری فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 800 متر
 • تماس بگیرید
هزار صد سی متر باغ موقیعت تجاری
X0199
هزار صد سی متر باغ موقیعت تجاری
خوشنام و حومه ملارد
 • 11130 متر
 • تماس بگیرید
باغ خام
X0198
باغ خام
لم آباد و حومه ملارد
 • 5000 متر
 • تماس بگیرید
5000متر باغ ویلا در مهر شهر
محمد شهر محمد شهر
 • 5000 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 720 متری مهر دشت
صفادشت و حومه ملارد
 • 720 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 600 متری در صفادشت
صفادشت و حومه ملارد
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 1300 متری
صفادشت و حومه ملارد
 • 1300 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 600 متری در وحیدیه
وحیدیه و حومه شهریار
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 900 متری در کردامیر شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 900 متر
 • تماس بگیرید
800 متر باغ چهاردیوار سند دار در ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 800 متر
 • تماس بگیرید
750متر کردزار شفق
KZ0204
750متر کردزار شفق
کردزار و حومه شهریار
 • 750 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 4 دیواری 400متری فرخ اباد
زیبادشت وحومه زیبادشت
 • 400 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 450 متری قلعه فرامرز
KH01206
باغ ویلای 450 متری قلعه فرامرز
خوشنام و حومه ملارد
 • 450 متر
 • تماس بگیرید
باغچه450متری 4دیواری خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 450 متر
 • تماس بگیرید
1200 متر باغ ویلا در خوشنام
KH01203
1200 متر باغ ویلا در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1200 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 500 متری فرخ اباد
KH01205
باغ ویلای 500 متری فرخ اباد
زیبادشت وحومه زیبادشت
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 400متری خوشنام
KH01208
باغ ویلا 400متری خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 400 متر
 • تماس بگیرید