املاک ثبت شده- صفحه 81

700 متر باغ ویلا در خوشنام
فروخته شد Q1254
700 متر باغ ویلا در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 700 متر
 • 1.3تا1.7
1000 متر باغ ویلا در فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 16 تا 18 میلیارد
1200 متر باغ ویلا در فردوسیه
فروخته شد Q506
1200 متر باغ ویلا در فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1200 متر
 • 2.2 تا2.6
2500 متر باغ ویلا در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 2500 متر
 • 9.5 تا 10.5
1000 متر باغ ویلا در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 11.5تا 13.5
1800 متر باغ ویلا در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1800 متر
 • 7.8 تا 8.2
1200 متر باغ ویلا در شهریار
رزکان و حومه شهریار
 • 1200 متر
 • 2.8 تا 3.2
800 متر باغ ویلا در کردزار
فروخته شد Q201
800 متر باغ ویلا در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 800 متر
 • 3.8 تا 4.2
6000 متر باغ ویلا در کردامیر
کردامیر و حومه شهریار
 • 6000 متر
 • 15 تا17
2000 متر باغ ویلا در شهریار
SH332
2000 متر باغ ویلا در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1800 متر
 • 9.8 تا10.2
باغ ویلا1000متری یوسف اباد صیرفی
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
500 متر باغ ویلا در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
500 متر باغ ویلا با 40 متر بنا در کردزار
فروخته شد Q247
500 متر باغ ویلا با 40 متر بنا در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
1700متر باغ ویلا در کهنز
SH322
1700متر باغ ویلا در کهنز
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1700 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 1188متری بکه
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1188 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 500 متری مخابرات بکه
فروخته شد Q430
باغ ویلا 500 متری مخابرات بکه
وحیدیه و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
500 متر باغ ویلا ابراهیم اباد
فروخته شد Q255
500 متر باغ ویلا ابراهیم اباد
کردزار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ 1000 متری وحیدیه بکه
فروخته شد Q428
باغ 1000 متری وحیدیه بکه
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
1000متر باغ ویلا در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 14 تا 16 میلیارد
باغ ویلای 1120 متری فردوسیه
فروخته شد Q522
باغ ویلای 1120 متری فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1120 متر
 • تماس بگیرید
1000متر باغ ویلا در وحیدیه
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید