املاک ثبت شده- صفحه 14

باغ ویلای 1920 متری رضوان لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 1520 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا1450 متری وحیدیه
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1450 متر
 • تماس بگیرید
1000 متر باغ ویلا در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • 15 تا 16 میلیارد
1175 متر باغ ویلا در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1175 متر
 • تماس بگیرید
1100 متر باغ ویلا در شهریار
شهریار
 • 1100 متر
 • تماس بگیرید
3200 متر باغ ویلا در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 3200 متر
 • 14 تا 16
1200 متر باغ ویلا در صفادشت
صفادشت و حومه ملارد
 • 1200 متر
 • 6.2تا6.8
1070 متر باغ ویلا در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1070 متر
 • 9.5 تا 10.5 میلیارد
1000 متر باغ ویلا در فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 16 تا 18 میلیارد
2500 متر باغ ویلا در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 2500 متر
 • 9.5 تا 10.5
1000 متر باغ ویلا در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 11.5تا 13.5
6000 متر باغ ویلا در کردامیر
کردامیر و حومه شهریار
 • 6000 متر
 • 15 تا17
2000 متر باغ ویلا در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1800 متر
 • 9.8 تا10.2
1700متر باغ ویلا در کهنز
SH322
1700متر باغ ویلا در کهنز
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1700 متر
 • تماس بگیرید
1000متر باغ ویلا در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 14 تا 16 میلیارد
1000متر باغ ویلا در وحیدیه
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 2400متری کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 2400 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا با سند شش دانگ ویلادشت
VL1124
باغ ویلا با سند شش دانگ ویلادشت
ویلادشت ملارد
 • 1500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 1175 متری شهرک ناز
شهرک ناز فردیس
 • 1175 متر
 • تماس بگیرید
1750متر باغ ویلا ویلادشت
قشلاق و حومه ملارد
 • 1750 متر
 • تماس بگیرید
1000 متر باغ ویلا در فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 10تا14