املاک ثبت شده- صفحه 5

باغ ویلای500متری مهرچین
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای700متری شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 700 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا در لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای812متری لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 812 متر
 • تماس بگیرید
باغچه4دیواری 522 حصار شالپوش
لم آباد و حومه ملارد
 • 522 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا500متری مهرچین
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای1000متری خوشنام
KH01239
باغ ویلای1000متری خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
500 متر ملاردویلا جنوبی سنددار
MV1078
پویا رهنما
پویا رهنما کارشناس ملکی
500 متر ملاردویلا جنوبی سنددار
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای1000متری قلعه فرامرزیه
KH01234
باغ ویلای1000متری قلعه فرامرزیه
خوشنام و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای600متری شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا ۶۵۰متری کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 650 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا500متری خوشنام
KH01235
باغ ویلا500متری خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
600 متر باغ ویلا با 70 متر بنا قدیمی
MV1077
600 متر باغ ویلا با 70 متر بنا قدیمی
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا1000متری قلعه فرامرز
KH01233
باغ ویلا1000متری قلعه فرامرز
خوشنام و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 500متری شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا شهرکی
KH01237
باغ ویلا شهرکی
خوشنام و حومه ملارد
 • 800 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 700 متری با بنا قدیمی
GH0918
باغ ویلا 700 متری با بنا قدیمی
قشلاق و حومه ملارد
 • 700 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای500متری کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 500متری مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
800 متر قجرآباد
VA0412
پویا رهنما
پویا رهنما کارشناس ملکی
800 متر قجرآباد
وحیدیه و حومه شهریار
 • 800 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا ۶۰۰متری
کردزار و حومه شهریار
 • 600 متر
 • تماس بگیرید