املاک ثبت شده- صفحه 6

باغ ویلا 900 متری سند دار تک برگ در محمدشهر
MH1498
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 900 متری سند دار تک برگ در محمدشهر
ماهدشت محمد شهر
 • 900 متر
 • 13 تا 15 میلیارد
باغ ویلا 1000 متری سند دار تک برگ در صفادشت ملارد
صفادشت و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • ۱۴ تا 1۶ میلیارد
540 متر باغ در ابراهیم آباد شهریار
کردزار و حومه شهریار
 • 540 متر
 • 3 تا 4 میلیارد
باغ ویلا 700 متری در باغدشت شهریار
VA480
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 700 متری در باغدشت شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 700 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
باغ ویلا 540 متری در لم آباد ملارد
LO802
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 540 متری در لم آباد ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 540 متر
 • ۶ تا 7 میلیارد
باغ ویلا 500 متری سند دار تک برگ در شهریار
KA179
باغ ویلا 500 متری سند دار تک برگ در شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 500 متر
 • 14 تا 16 میلیارد
باغ ویلا 500 متری در صفادشت ملارد
SF1389
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 500 متری در صفادشت ملارد
صفادشت و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 4 تا 6 میلیارد
700 متر باغ سند دار تک برگ چهار دیواره در ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 700 متر
 • ۳ تا 4 میلیارد
باغ ویلا 500 متری در لم آباد ملارد
LO845
باغ ویلا 500 متری در لم آباد ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 11 تا 13 میلیارد
باغ ویلا 500 متری مدرن در شهریار
GH989
باغ ویلا 500 متری مدرن در شهریار
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
باغ ویلا لاکچری 535 متری در شهریار
فروخته شد Q490
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا لاکچری 535 متری در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 535 متر
 • ۵ تا ۶ میلیارد
باغ ویلا 750 متری در صفادشت ملارد
SF1314
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 750 متری در صفادشت ملارد
صفادشت و حومه ملارد
 • 750 متر
 • 5 تا 7 میلیارد
باغ ویلا 500 متری در اسفند آباد ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 5 تا 7 میلیارد
باغ ویلا 550 متری سند دار تک برگ در ملارد
GH957
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 550 متری سند دار تک برگ در ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 550 متر
 • 4.5 تا 6.5 میلیارد
باغ ویلا 580 متری سند دار تک برگ در خوشنام ملارد
KH1254
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 580 متری سند دار تک برگ در خوشنام ملارد
خوشنام و حومه ملارد
 • 580 متر
 • 9 تا 11 میلیارد
650 متر باغ ویلا در شهریار
VA464
650 متر باغ ویلا در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 650 متر
 • ۳ تا ۴ میلیارد
باغ ویلا 500 متری سند دار تک برگ در شهریار
VA430
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 500 متری سند دار تک برگ در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 500 متر
 • 4.5 تا 6.5 میلیارد
700 متر باغ ویلا در لم آباد ملارد
LO831
700 متر باغ ویلا در لم آباد ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 700 متر
 • 4.5 تا 6.5 میلیارد
800 متر عمارت قابل سکونت در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 800 متر
 • 55 تا 57 میلیارد
850 متر باغ ویلا در ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 850 متر
 • 10 تا 12 میلیارد