املاک ثبت شده- صفحه 8

750 متر باغ ویلا با بنای قدیمی
GH0909
750 متر باغ ویلا با بنای قدیمی
قشلاق و حومه ملارد
 • 750 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 1000متری لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
860 متر باغ خام
X0301
860 متر باغ خام
کردامیر و حومه شهریار
 • 860 متر
 • تماس بگیرید
500 متر با 30 متر بنا قدیمی
KZ0245
500 متر با 30 متر بنا قدیمی
کردزار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 600متری وایین
SH358
باغ ویلای 600متری وایین
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای520متری اسفند اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 520 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای520متری اسفند اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 520 متر
 • تماس بگیرید
یاغ ویلای 520متری اسفند اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 520 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای660متری مارلیک
KH01226
باغ ویلای660متری مارلیک
خوشنام و حومه ملارد
 • 660 متر
 • تماس بگیرید
ویلا باغ 1000 متری سنددار در ملارد ویلا
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 1000 متر
 • 5 تا 6 میلیارد
500 متر ویلا یک خواب لم آباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
ویلا 500 متری با 120 بنا لم آباد
LO0804
ویلا 500 متری با 120 بنا لم آباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
ویلا باغ 750 متری سنددار ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 750 متر
 • تماس بگیرید
زمین مناسب ساخت
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
630 متر باغ ویلا با 110 متر ویلا دو خواب
GH0907
630 متر باغ ویلا با 110 متر ویلا دو خواب
قشلاق و حومه ملارد
 • 630 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا با زمین بازی فرارت شهریار
VA0406
باغ ویلا با زمین بازی فرارت شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 620 متر
 • تماس بگیرید
750 متر باغ ویلا
MV1065
750 متر باغ ویلا
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 750 متر
 • تماس بگیرید
1000 متر باغ ویلا
KH01222
1000 متر باغ ویلا
خوشنام و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
1000 متر باغ ویلا شش دانگ
TF709
1000 متر باغ ویلا شش دانگ
تیسفون یا والفجر شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 500 متری قجر اباد
وحیدیه و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا500سکونت دایم قشلاق
قشلاق و حومه ملارد
 • 520 متر
 • تماس بگیرید