املاک ثبت شده

باغ ویلا 1000 متری لاکچری کرد امیر شهریار
KA4152
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
باغ ویلا 1000 متری لاکچری کرد امیر شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 38 میلیارد تومان
باغ ویلا 1000 متری شهرکی در صفا دشت
SF4150
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
باغ ویلا 1000 متری شهرکی در صفا دشت
صفادشت و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • 16 میلبارد تومان
باغ ویلا 500 متری تک برگ در شهریار
KA4148
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
باغ ویلا 500 متری تک برگ در شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 500 متر
 • 13 میلیارد تومان
1100 متر باغ ویلا در فرارت شهریار
VA4139
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
1100 متر باغ ویلا در فرارت شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1100 متر
 • 11 نا 15 میلیارد
300 متر باغ ویلا نقلی در فرارت شهریار
VA4138
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
300 متر باغ ویلا نقلی در فرارت شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 300 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
1150 متر باغ ویلا در صالح اباد با 50 متر بنا
LO8105
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
1150 متر باغ ویلا در صالح اباد با 50 متر بنا
لم آباد و حومه ملارد
 • 1150 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
680 متر باغ ویلا با 50 متر بنا در صالح اباد با سند تک برگ
LO8106
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
600 متر باغ ویلا با 400 متر ویلای تریبلکس در ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 600 متر
 • سی تا سی و پنج میلیارد
750 متر باغ ویلا در شفیع اباد
VA4137
750 متر باغ ویلا در شفیع اباد
وحیدیه و حومه شهریار
 • 750 متر
 • ۵ تا ۶ میلیارد
400 متر باغ ویلا در انجم اباد
VA4136
400 متر باغ ویلا در انجم اباد
وحیدیه و حومه شهریار
 • 401 متر
 • 3 تا 4 میلیارد
400 متر باغ ویلا در قشلاق ملارد
GH9132
400 متر باغ ویلا در قشلاق ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 400 متر
 • 6 تا 7 میلیارد
300 متر باغ ویلا در لم آباد
LO8104
300 متر باغ ویلا در لم آباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 300 متر
 • 4 تا 5 میلیارد
1200 متر باغ ویلا در کردزار
KZ2221
1200 متر باغ ویلا در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1200 متر
 • 25 تا 30 میلیارد
1800 متر باغ ویلا اصیل در خوشنام
KH12106
1800 متر باغ ویلا اصیل در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1800 متر
 • 30 تا 40 میلیارد
500 متر باغ ویلا در مهرچین
GH9131
500 متر باغ ویلا در مهرچین
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 3 تا 5 میلیارد
500 متر باغ ویلا در لم آباد
LO8103
500 متر باغ ویلا در لم آباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 9 تا 11 میلیارد
1020 متر باغ ویلا در باغدشت شهریار
VA4132
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
1020 متر باغ ویلا در باغدشت شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1020 متر
 • 6.5 تا 8.5 میلیارد
300 متر باغ ویلا نقلی در شهریار
VA4133
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
300 متر باغ ویلا نقلی در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 300 متر
 • 1 تا 3 میلیارد
600 متر باغ ویلا در فرارت شهریار
VA4134
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
600 متر باغ ویلا در فرارت شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 600 متر
 • 4.5 تا6.5 میلیارد
800 متر باغ ویلا در باغدشت شهریار
VA4135
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
800 متر باغ ویلا در باغدشت شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 800 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
350 متر باغ ویلا در مهرچین
GH9130
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
350 متر باغ ویلا در مهرچین
قشلاق و حومه ملارد
 • 350 متر
 • 2 تا 4 میلیارد