املاک ثبت شده- صفحه 16

باغ ویلا 600 متری با 100 متر بنا بلوار امام حسین
KA105
باغ ویلا 600 متری با 100 متر بنا بلوار امام حسین
کردامیر و حومه شهریار
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 1000 متری با 100 متر بنا کردزار
KZ211
باغ ویلا 1000 متری با 100 متر بنا کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 500 متری با 100 متر بنا
KZ210
باغ ویلا 500 متری با 100 متر بنا
کردزار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 700 متری با 100 متر بنا کردزار
KZ209
باغ ویلا 700 متری با 100 متر بنا کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 700 متر
 • تماس بگیرید
باغ خام 500 متری با 30 متر بنا
KZ208
باغ خام 500 متری با 30 متر بنا
کردزار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 5000 هزار متری با 1000 متر بنا
KA104
باغ ویلا 5000 هزار متری با 1000 متر بنا
کردامیر و حومه شهریار
 • 5000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 700 متری با 100 متر بنا کردزار
KZ205
باغ ویلا 700 متری با 100 متر بنا کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 700 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 1000 متری با 120 متر بنا کردامیر
KA103
باغ ویلا 1000 متری با 120 متر بنا کردامیر
کردامیر و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 1000 متری کردزار
KZ203
باغ ویلا 1000 متری کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
نو ساز کلاسیک
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 525 متر
 • تماس بگیرید
625 متر باغ ویلا بهاران کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 625 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 360 متری یبارک
وحیدیه و حومه شهریار
 • 360 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 460 متری مهرچین
قشلاق و حومه ملارد
 • 460 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا در یبارک شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 970 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 1320 متری مهرچین
قشلاق و حومه ملارد
 • 1320 متر
 • تماس بگیرید
باغچه محصور 650 متری یبارک شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 650 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای نیمه کاره 400متری قجر اباد
وحیدیه و حومه شهریار
 • 400 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 350 متری قجر اباد
وحیدیه و حومه شهریار
 • 350 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 1511 متری یبارک شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 1511 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 1350متری خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1350 متر
 • تماس بگیرید
1000متر باغ چهار دیوار مناسب باغ رستوران خوشنام
X0003
1000متر باغ چهار دیوار مناسب باغ رستوران خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید