املاک ثبت شده- صفحه 23

باغ خام ۶۰۰ متری در کردزار شهریار
کردزار و حومه شهریار
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا ۱۰۰۰ با ویلای ۴۵۰ متری کردزار
KZ294
باغ ویلا ۱۰۰۰ با ویلای ۴۵۰ متری کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
500 متر باغ ویلا با بنا قدیمی در کردامیر شهریار
KA149
500 متر باغ ویلا با بنا قدیمی در کردامیر شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
500 متر باغ ویلا با بنا قدیمی
KA148
500 متر باغ ویلا با بنا قدیمی
کردامیر و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا ۴۵۰ متری کردزار
KZ289
باغ ویلا ۴۵۰ متری کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 450 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا ۱۳۰۰ متری کردزار
KZ293
باغ ویلا ۱۳۰۰ متری کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1300 متر
 • تماس بگیرید
باغ 6022 متری در باغدشت شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 6022 متر
 • تماس بگیرید
500 متر باغ چهار دیوار در ملارد ویلای شمالی
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
1300 متر باغ چهاردیوار در شهریار
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 1300 متر
 • تماس بگیرید
باغ 600 متری در باغدشت شهریار
144
باغ 600 متری در باغدشت شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
باغ 1100 متری در باغدشت شهریار
143
باغ 1100 متری در باغدشت شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1100 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 400 متری در بکه
142
باغچه 400 متری در بکه
وحیدیه و حومه شهریار
 • 400 متر
 • تماس بگیرید
۱۰۰۰ متر باغ ویلا نیمه کاره
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
500مترباغ خام در باباسلمان شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
300 مترباغچه نقلی باباسلمان
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 300 متر
 • تماس بگیرید
500 مترباغچه بابنای قدیمی باباسلمان شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
360 متر چهار دیوار با استخر باباسلمان شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 360 متر
 • تماس بگیرید
360متری کوچه نهالستان
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 360 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا ۵۰۰ متری قابل سکونت دائم
KZ288
باغ ویلا ۵۰۰ متری قابل سکونت دائم
کردزار و حومه شهریار
 • 430 متر
 • تماس بگیرید
۴۳۰ متر باغ با ۳۰ متر بنا در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 430 متر
 • تماس بگیرید
۱۵۰۰ متر باغ سه بر در ابراهیم اباد
کردزار و حومه شهریار
 • 1500 متر
 • تماس بگیرید